Doelstelling

Door de leden van Vogelvereniging Midden-Holland worden allerlei soorten vogels gehouden en gekweekt, zoals kleur - en postuurkanaries, cultuurvogels (beter bekend als wildzang), tropische vogels, kleine en grote parkieten en papegaaien.

Vogelvereniging Midden-Holland stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis, de kweek en de liefhebberij in de ruimste zin van het woord. Het behartigen en bundelen van de belangen van haar leden.

Vogelvereniging Midden-Holland is daarom aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: de overkoepelende organisatie in Nederland.