Interesse?

U bent altijd van harte welkom op een van onze ledenbijeenkomsten. Voor een proefnummer van onze nieuwsbrief "In Vogelvlucht" en eventuele vragen op vogelgebied kunt u terecht bij het bestuur.

Lidmaatschap

Contributie volwassenen per jaar € 36,00 
Contributie jeugdleden per jaar (t/m 16 jr)   € 18,00 
Contributie gastleden per jaar (ontvangt geen bondsblad) € 18,00 
Inschrijfgeld éénmalig voor elke vorm van lidmaatschap    €   3,50 
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is per kalenderjaar opzegbaar.
Opzegging uitsluitend schriftelijk aan het secretariaat, voor 1 oktober van het lopende jaar.
 
Alle betalingen op rekeningnummer NL03INGB0001942973 van de ING bank en ten name van de penningmeester van “ Vogelvereniging Midden-Holland “ Beijerenstraat 10 te Reeuwijk.
 
Aanmelding geschiedt na ontvangst van uw betaling.
 
Lid worden?

Als u lid wilt worden van Vogelvereniging Midden-Holland, vul dan het aanmeldingsformulier in of neem contact op met onze secretaris, T. Hordijk.

Als lid van onze vereniging bent u automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit houdt in dat u maandelijks het bondsblad “Onze Vogels” ontvangt. Ook krijgt u een persoonlijk kweeknummer dat u nodig heeft om ringen te bestellen. Hiermee kunt u op bijvoorbeeld een tentoonstelling laten zien dat het uw eigen kweekvogels zijn.